Video Brick

Button link

Long How To Brick

Title

Det är enkelt! KINTO Share är för dig som gillar enkel tillgång till bil 24/7. Såhär funkar det i praktiken.

Button


Block

Bli medlem hos KINTO Share KOM IGÅNG Gå med i KINTO gratis eller välj ett medlemskap som passar och ladda ner KINTO-appen. 

Link


Block

Boka Boka Välj plats, tid och bilmodell. Boka från en timme till så länge du vill. Lägg till extraförsäkring om du vill. 

Link


Block

Hämta bil Hämta  När din bokning blir aktiv, gå till vald KINTO-plats och öppna med den digitala nyckeln som dykt upp i appen (behöver du en extra nyckel, kontakta oss). Gå ett varv runt bilen och rapportera eventuella nya skador. 

Link


Block

Köra bil Kör Använd  din digitala nyckeln hela din bokning, behöver du tanka så använder du bränslekortet som finns i bilens mittkonsol, pinkod hittar du i samband med informationen om din bokning i appen. 

Link


Block

Parkera Parkera Bilens fasta KINTO-plats är din att parkera på, med din bokade bil, under hela bokningstiden. Behöver du parkera på annan plats så följer du parkeringsregler och betalar själv. 

Link


Block

Lämna bil Lämna Lämna bilen på samma KINTO-plats där du hämtade den, kontrollera att inga skador uppstått under din bokning och avsluta sedan bokningen i appen. 

Link


Link

Station Finder Brick

Header image

Tjej vid en KINTO-plats

Lead text

Hitta en KINTO-plats nära dig