Hero Brick
Fina byggnader Framtidens mobilitet i nya områden

Write text here


Button link

För kommuner och myndighet
Choose button color
Orange

Button link

För byggherrar
Choose button color
Orange

Write second text here

Usp brick
KINTO Logo

Usp

Flexibelt Bil och prismodell för alla behov. En bilpool för alla.

Link


Usp

Enkelt  Enkel implementering, inbjudan och uppföljning.

Link


Usp

Smart  En plattform för alla. Boka på webben eller i appen. Det som passar.

Link


Usp

Tillgängligt Bilar tillgängliga 24/7. Är bilen bokad i huset bokad så finns fler i närområdet. 

Link


Button link

Adding this button removes image in big grid

New image and text brick
Kvinna med telefon Delad bil i nya bostäder Med KINTO Share kan ni minska antalet p-platser, skapa en hållbar profil och ett grönare område. Vi hjälper er dit.

Button link

Läs mer

Link

Quote Brick
KINTO Share är en mobilitetslösning som både minskar miljöpåverkan och hjälper med rätt fordon vid rätt tillfälle. Vi jobbar med att minska antalet stillastående bilar i samhället. Delade bilar minskar behovet av att äga bil. En enda bil från en välfungerande delningstjänst tar bort 5-20 privatägda bilar från stadens gator. På så sätt kan vi bygga en mer hållbar stad och en hållbar framtid.
New image and text brick
Glatt par Kommuner och myndigheter Med delade bilar minskar ni utsläpp och erbjuder en bättre mobilitetslösning, både för anställda och invånare. Vi hjälper er på vägen.

Button link

Läs mer

Link